Obri el teu negoci de manera fàcil i ràpid


DES DE MAIG I PER DECRET.

Amb la publicació del Reial Decret Llei 19/2012 de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, el 26 de maig de 2013, entrà en vigor una normativa que acaba amb la penúria burocràtica existent al nostre país per tal de poder iniciar la nostra aventura com a xicotets empresaris i posar en marxa un xicotet negoci.

Conscients de les dificultats administratives que qualsevol emprenedor té, la Unió Europea ha imposat una directiva comunitària que facilite l’obertura d’un xicotet negoci amb la simple comunicació a l’administració municipal, per mitjà del que s’anomenarà una “declaració responsable”.

Simplificació de tràmits. Així és. Si anteriorment era necessària la tramitació d’una llicència d’activitat i esperar pacientment, de vegades fins i tot un any, a tindre el beneplàcit de l’Ajuntament de torn, ara el tràmit se simplifica. Conscients de l’enorme quantitat de ciutadans en situació complicada i voluntariosos d’iniciar un nou camí amb l’obertura d’un xicotet negoci, s’invertix el procés, de tal manera que, a l’instant de comunicar a l’Ajuntament la voluntat d’obrir el negoci, amb un simple escrit, aquest pot obrir les seues portes al públic.declaracion-responsable

Mà a l’obra. No vull dir amb l’anterior que el local no haja de complir la normativa que se li aplique, però veureu que la nova situació és avantatjosa.

En primer lloc donem per assentat que tenim un local per a exercir l’activitat. En funció de les necessitats del negoci i de les característiques del propi local, necessitarem fer alguns treballs d’adequació, lògicament. Si la intervenció no comporta obres d’ampliació o estructurals, no necessitem llicència ni autorització prèvia municipal.  És convenient comptar amb la participació d’un professional expert en aquest tipus d’actuacions (Interiorista, Arquitecte o Enginyer, de grau Superior o Tècnic).

Algun consell. Previ a l’inici de l’activitat, haurem de presentar la “Declaració Responsable” en el nostre Ajuntament. Si l’Ajuntament no té l’imprés en qüestió, ho redactarem amb les nostres dades, indicant que obrim el negoci davall la nostra responsabilitat i que complirem la normativa que s’aplique. Jo aconselle aportar també un xicotet projecte (molt senzill) on es justifiquen les característiques del local i el compliment de les normes exigibles (d’ací la importància de la intervenció del professional anterior).  Aquest tràmit tan simple i ràpid ens habilita per a obrir immediatament el nostre negoci i creuar els dits perquè vaja bé.

Amb posterioritat serà l’Administració la que inspeccionarà el local i vetlarà pel compliment de dita normativa, però amb l’activitat en marxa.

Detalls a considerar. Aquest normativa és d’aplicació per a tots els locals la superfície útil de exposició i venda al públic dels quals no excedisca de 300 metres quadrats, i per a la majoria de negocis que coneixem (botigues de roba, calçat i confecció; comerços d’alimentació i drogueria, vehicles, llar, materials de construcció, agències de viatge, promoció immobiliària, llavanderies, perruqueries i instituts de bellesa, fotografia, etcètera.). No s’inclouen aquells considerats de pública concurrència, com a bars, restaurants i discoteques, que tenen una normativa específica.

Enllaç. http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/26/

 

Juan Luis Baixauli. Arquitecte