Fre a l’ampliació del Bernabeu


EL TSJCM ANUL-LA LA MODIFICACIÓ DEL PGOU QUE PERMETIA L’AMPLIACIÓ

El Reial Madrid, en la figura del seu president Florentino Pérez, porta temps impulsant una ampliació de l’estadi Santiago Bernabeu. Però arran de la sentència que ha emés el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat de Madrid, aquesta ampliació haurà de posposar-se i replantejar-se.

Florentino Pérez ampliació del BernabeuL’objectiu del club era augmentar els ingressos corresponents a l’estadi (per mitjà d’un augment de superfície destinat a ús comercial i llotges tipus VIP) al mateix temps que emprendre la remodelació funcional i estètica de l’estadi -coberta retràctil, façana, etc-. És el projecte estrela de Florentino Pérez des de 2004, quan es va presentar per tercera volta a les eleccions del Reial Madrid.

No obstant això, les irregularitats urbanístiques que s’han detectat han paralitzat aquesta ampliació del Bernabeu, que comptava amb el vistiplau de l’Ajuntament i de la Comunitat de Madrid. Tractarem d’explicar de manera resumida el problema i les seues causes.

 

Modificació puntual del PGOU de Madrid

La modificació puntual de Plans Generals d’Ordenació Urbana és una figura que permet modificar usos, edificabilitats i la resta d’estàndards urbanístics d’una zona, sense la necessitat aprovar un nou Pla General. Per això és una ferramenta molt necessària en quant que és àgil i, de fet, a Baixauli Arquitectura hem redactat ja unes quantes modificacions puntuals de normes.

Ara bé, en el cas que ens ocupa, pareix clar que la modificació puntual del Pla General de Madrid s’ha realitzat amb l’únic objectiu de facilitar l’ampliació de l’Estadi Santiago Bernabeu, en connivència amb el club i d’esquena a l’interés general, que és el pricipal fi de l’urbanisme.

Els terminis de tramitació (que habitualment són més llargs per a una actuació tan important) i els acords aconseguits entre les parts (que sense cap dubte beneficien més al club que no al consistori) donaven indicis que l’operació podia alçar polèmica.

 

Requalificació a la carta

La història comença quan en 1991 el club arriba a un acord amb l’Ajuntament per tal de construir un aparcament a prop de l’estadi que al final no construïx. A partir d’ací adopta un deute de 2’8 milions d’euros amb el consistori, i des d’alesholres es donen diversos acords de permutes de terrenys i edificabilitats, que en alguns casos van ser d’anada i tornada (en Valdebebas, en Les Taules, en la Castellana, en Carabanchel, etc).

PGOU de MadridPer això, l’any 2011 es proposa per les dos parts un nou acord amb què posar fi als caps per lligar entre elles. Es proposa així la modificació puntual del Pla General mencionada. En teoria és la figura urbanística adequada, però en la pràctica amagava una requalificació a la carta, enfocada a donar llum verda a l’ampliació del Bernabeu.

Els canvis d’ús injustificats (d’esportiu a comercial i hoteler), les permutes de terrenys de distinta valoració (sempre en benefici econòmic del Reial Madrid) o la distància entre les actuacions (fins a 7 Km de distància entre uns terrenys i altres) són algunes de les causes que han portat al Tribunal de Justícia de la Comunitat de Madrid a rebutjar la modificació puntual de normes.

 

La Comisió Europea seguix la pista

La Comissió Europea té obertes diverses investigacions respecte de clubs espanyols de futbol. A més dels impagaments a Hisenda o a la Seguretat Social, la Comissió Europea també investiga les ajudes públiques a clubs en el marc de la competència.

En ixe sentit la Comissió Europea ha assenyalat les ajudes directes d’organismes públics -Al València, l’Elx i l’Hèrcules- per finançament dubtós o esponsorització i també les ajudes indirectes -Al Reial Madrid- per operacions urbanístiques que deriven en beneficis per a l’entitat.

En concret, respecte de les operacions urbanístiques, la Comissió Europea sospita que l’anomenada “pilotada del Bernabeu” va poder ser una ajuda il·legal encoberta de 200 milions d’euros de valor. Algunes de les parcel·les que es pretenia intercanviar per a l’ara rebutjada ampliació del Bernabeu ja van formar part de la “pilotada del Bernabeu”.

Ampliació del Bernabeu

 

 

En tota la legislació urbanística es remarca que la finalitat primera de l’urbanisme ésel benestar de la població” o “el bé comú en matèria d’ordenació del territori” o altres termes per l’estil. No obstant això, quan un dels interlocutors o parts afectades té gran influència sobre els organismes públics (econòmica, social o política), pot ocórrer que les actuacions vagen encaminades a buscar el benefici d’aquesta part i, en conseqüència, el greuge de la resta de parts. En el cas que analitzem pareix clar que una de les parts havia fet valdre la seua gran influència política, social i econòmica.