Monthly Archives: April 2015

Tipus d’escales

UN DELS ELEMENTS DEFINIDORS D’UN EDIFICI La importància que tenen les escales dins dels edificis en l’actualitat -a nivell formal, definidores d’espai, situades en llocs centrals de la planta, etc- és una tendència arquitectònica relativament nova. Als edificis clàssics de l’antiguitat, i inclús molt després, als edificis medievals o renaixentistes, l’escala era un element només […]

Tipus d'escales