Monthly Archives: February 2015

Vila Mairea

VIVENDA UNIFAMILIAR D’ALVAR AALTO A FINLANDIA Per tal de completar el serial sobre vivendes unifamiliars icòniques del moviment modern hem volgut traure un exemple que es distingisca dels anteriors -casa de la cascada de Wright i Vila Savoya de Le Corbusier- però que tinga semblant repercussió i importància mundial. En aquest cas veurem que Alvar […]

Vila Mairea

Ampliació del Bernabeu

Fre a l’ampliació del Bernabeu

EL TSJCM ANUL-LA LA MODIFICACIÓ DEL PGOU QUE PERMETIA L’AMPLIACIÓ El Reial Madrid, en la figura del seu president Florentino Pérez, porta temps impulsant una ampliació de l’estadi Santiago Bernabeu. Però arran de la sentència que ha emés el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat de Madrid, aquesta ampliació haurà de posposar-se i replantejar-se. […]


Aluminosi

UNA PATOLOGÍA FREQÜENT EN EDIFICIS DELS ANYS 50 I 60 L’existència de ciment aluminós en estructures de formigó, que sol dir-se “aluminosi”, provoca una disminució de la resistència del formigó i pot posar en risc la seguretat estructural d’un edifici. És un cas que es dóna amb freqüència en edificis construïts en els anys 50 […]

Edifici amb Aluminosi