Monthly Archives: October 2014

La casa de la cascada de Wright

UN DELS EMBLEMES DE L’ARQUITECTURA MODERNA La casa de la cascada o Fallingwater house projectada per Frank Lloyd Wright és una icona de l’arquitectura residencial del moviment modern i el seu estil continua inspirant dissenys de vivenda huitanta anys després de la seua construcció. Frank Lloyd Wright és cronològicament el primer dels arquitectes que van […]

Casa de la cascada

Mobiliari Urbà

Mobiliari Urbà

ELS ACCESSORIS COM A ELEMENTS DEFINIDORS D’ESPAI PÚBLIC Els espais públics estan pensats per al seu ús per part del públic. Ja veurem que l’ús previst pot variar notablement (fins a l’ús únicament visual) i el mateix ocorre amb el públic a qui es destina. Hi ha una sèrie d’elements o accessoris -allò que denominem […]