Monthly Archives: September 2014

El Pavelló Barcelona de Mies

UN DELS EMBLEMES DE L’ARQUITECTURA MODERNA El pavelló alemany dissenyat per Mies van Der Rohe per a l’exposició universal de Barcelona de 1929, que ha passat a ser conegut com “Pavelló Barcelona”, s’ha convertit en una de les figures de referència de l’arquitectura del moviment modern. Mies van der Rohe forma part del grup d’arquitectes […]

Pavelló Barcelona

Cubierta jardín

Humitat en edificació

LA PRINCIPAL CAUSA DE PALOTOGÍA EN EDIFICACIÓ L’entrada d’humitat indesitjada als edificis (aigua en qualsevol de les seues formes, filtracions, humitat, vapor d’aigua, etc) és amb molta diferència la causa principal d’aparició de patologia i desperfectes en l’edificació. Tant és així que s’estima en un 60 % el percentatge de demandes per patologia en l’edificació […]