Monthly Archives: February 2014

Certificació energètica, veritats i mentides

Segurament heu escoltat parlar de les certificacions energètiques, perquè des del passat 1 de juny del 2013, en qualsevol construcció, venda o lloguer d’edificis o unitats d’estos s’haurà d’entregar al comprador o a l’arrendatari un certificat d’eficiència energètica de l’edifici. Aquesta obligació recau sobre el promotor o propietari de l’edifici, vivenda o local. Ara bé, […]

certificacion-energetica

declaracion-responsable

Obri el teu negoci de manera fàcil i ràpid

DES DE MAIG I PER DECRET. Amb la publicació del Reial Decret Llei 19/2012 de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, el 26 de maig de 2013, entrà en vigor una normativa que acaba amb la penúria burocràtica existent al nostre país per tal de poder iniciar la nostra aventura com […]