Yearly Archives: 2014

La nova LOTUP

LLEI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I PAISATJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA Com bé va dir el professor José Mª Baño León, Catedràtic de Dret Administratiu a qui mai em canse d’escoltar, pareix haver-se instal·lat una obligació, que deriva ja en moda, per part dels legisladors, de promulgar lleis i més lleis, no sé molt bé […]

Llei LOTUP

Nou Wembley Exteriors

Nou estadi de Wembley

LA RECONTRUCCIÓ D’UN RECINTE ESPORTIU AMB PEDIGRÍ Dins del serial del recintes esportius amb interés arquitectònic, parlarem hui sobre la reconstrucció de l’estadi de Wembley. Si barregem els conceptes esport, tradició, història i mística hem de pensar per força en el Regne Unit, i dins d’ell, l’estadi de Wembley té el lloc principal entre l’imaginari […]


La casa de la cascada de Wright

UN DELS EMBLEMES DE L’ARQUITECTURA MODERNA La casa de la cascada o Fallingwater house projectada per Frank Lloyd Wright és una icona de l’arquitectura residencial del moviment modern i el seu estil continua inspirant dissenys de vivenda huitanta anys després de la seua construcció. Frank Lloyd Wright és cronològicament el primer dels arquitectes que van […]

Casa de la cascada

Mobiliari Urbà

Mobiliari Urbà

ELS ACCESSORIS COM A ELEMENTS DEFINIDORS D’ESPAI PÚBLIC Els espais públics estan pensats per al seu ús per part del públic. Ja veurem que l’ús previst pot variar notablement (fins a l’ús únicament visual) i el mateix ocorre amb el públic a qui es destina. Hi ha una sèrie d’elements o accessoris -allò que denominem […]


El Pavelló Barcelona de Mies

UN DELS EMBLEMES DE L’ARQUITECTURA MODERNA El pavelló alemany dissenyat per Mies van Der Rohe per a l’exposició universal de Barcelona de 1929, que ha passat a ser conegut com “Pavelló Barcelona”, s’ha convertit en una de les figures de referència de l’arquitectura del moviment modern. Mies van der Rohe forma part del grup d’arquitectes […]

Pavelló Barcelona

Cubierta jardín

Humitat en edificació

LA PRINCIPAL CAUSA DE PALOTOGÍA EN EDIFICACIÓ L’entrada d’humitat indesitjada als edificis (aigua en qualsevol de les seues formes, filtracions, humitat, vapor d’aigua, etc) és amb molta diferència la causa principal d’aparició de patologia i desperfectes en l’edificació. Tant és així que s’estima en un 60 % el percentatge de demandes per patologia en l’edificació […]


Passeigs marítims

EVOLUCIÓ HISTÒRICA Y EXEMPLES DESTACATS L’època estival en què ens trobem anima a reflexionar sobre un format d’espai públic de gran importància en les zones costaneres d’aquestes latituds com és el passeig marítim. Hui en dia els passeigs marítims són objecte d’interessants projectes arquitectònics i urbanístics, però la figura del passeig marítim no ha gaudit […]

Paseo Marítimo Benidorm

Termografía edificio

Passivhaus, la casa que no consumix energia

EL FUTUR ENERGÈTIC DE L’EDIFICACIÓ En aquest últim any 2013 s’han escomés a Espanya dos reformes normatives que tenen gran calat quant a l’eficiència energètica dels edificis. Pareix que les pressions de la Unió Europea -com sol succeir- han obligat a replantejar-se la necessitat de millorar en el camp de la demanda energètica del parc […]


Estadi Olímpic de Berlin

FITES ARQUITECTÒNIQUES LLIGADES A GRANS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS Amb la vigència del Mundial de Futbol de Brasil 2014 s’està qüestionant des de molts àmbits -especialment des del propi Brasil- el gran dispendi de mitjans que comporta l’organització d’un gran esdeveniment esportiu. Possiblement la cara més visible d’aquestes despeses siguen lles que es referixen als recintes esportius […]

Olympiastadion Berlín Interior

junta vecinos

Llei de la propietat horitzontal

DRETS I DEURES DELS PROPIETARIS QUE VIUEN EN COMUNITAT La gran majoria de vivendes i locals del parc actual es troben enclavats en edificis comunitaris regits per la llei de propietat horitzontal. Ja d’entrada puc avançar-vos que aquesta llei, de 1960 encara que amb posteriors modificacions, dóna lloc a diverses interpretacions per la seua redacció […]